Miesięczne archiwum: luty 2016

“Inteligencja Finansowa – Co kryją liczby?”

inteligencja_inwestowaniaPrezes pyta głównego księgowego:
– Ile będziemy mieć zysku za ten rok?
Księgowy na to:
– A ile ma być?
Ta anegdota powinna być ostrzeżeniem, aby nie akceptować w ciemno liczb, które eksperci od finansów podają jako fakty. Warto nauczyć się odróżniać informacje finansowe pewne od niepewnych. Warto samodzielnie analizować dane historyczne i prognozy finansowe, bez względu na to, kto i jakie opinie wygłosił o nich wcześniej. Warto też umieć wskazać różnicę pomiędzy zyskiem księgowym i przepływami pieniężnymi. Inaczej skąd będziesz wiedzieć, jak na finanse firmy wpływają decyzje, które na co dzień podejmujesz jako kierownik czy zarządzający?
Finanse różnią się od matematyki tym, że tu dwa plus dwa nie musi zawsze równać się cztery. Jeśli w swojej pracy masz do czynienia z danymi finansowymi i czujesz, że nie orientujesz się w tej grze wystarczająco dobrze, ta książka jest dla Ciebie.
Dowiesz się z niej, jak:

  • » analizować wskaźniki zadłużenia, płynności, operacyjności i rentowności,
  • » czytać rachunek zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych,
  • » interpretować bilans (rodzaje aktywów i pasywów firmy),
  • » kalkulować i oceniać marżę (marża brutto, operacyjna i netto),
  • » zarządzać zapasami i kapitałem pracującym,
  • » wykorzystać amortyzację w celach podatkowych,
  • » stosować w firmie zasady przejrzystości finansowej.

Opis książki zaczerpnięty ze strony internetowej onepress.pl