DLA INWESTORÓW

Inwestorom oferujemy:

  • » dostęp do najlepszych wyselekcjonowanych projektów – staramy się aby nasi inwestorzy byli pierwszymi oglądającymi projekty, jeszcze przed wypuszczenie na rynek a także otrzymali je na wyłączność w okresie podejmowania decyzji o zaangażowaniu kapitału.
  • » możliwość budowy różnorodnego portfela inwestycji – w zależności od preferencji bądź udział w wielu projektach (dywersyfikacja) bądź skoncentrowanie się na konkretnej branży (fokus). Dzięki współpracy wszystkich Aniołów Biznesu każdy inwestor ma okazje budowania własnego inwestycyjnego ekosystemu.
  • » dostęp do inwestycyjnego best practices – szerokie doświadczenie i kontakty w dziedzinie inwestowania na poziomie lokalnym jak i globalnym. Możliwość ich wykorzystania, dzielenia się oraz wnoszenia własnej wartości dodanej.
  • » ko – inwestycje z międzynarodowymi graczami – z ramienia indywidualnych inwestorów, funduszy venture capital, private equity, sieci aniołów biznesu czy instytucji finansowych.
  • » rozłożenie ryzyka inwestycyjnego – sieć CobinAngles to członkowie różnych inwestycji, biznesów, przedstawiciele wielu branż, którzy spotykając się przy analizie konkretnego projektu potrafią zaplanować takie działania aby zminimalizować ryzyko. Ponadto w ramach jednego projektu często zawiązuje się wewnętrzna grupa inwestorów, odciążając tym samym nadmierne zaangażowanie kapitałowe jednego tylko Anioła.
  • » wymiana cennych informacji i bycie na bieżąco z rytmem biznesu – ze wszystkich stron, z różnych dziedzin, na wielu płaszczyznach (rynki, prawo, trendy itp.)