DLA POMYSŁODAWCÓW

Pomysły analizujemy w oparciu o przygotowane wcześniej teasery inwestycyjne (streszczenie projektu) oraz biznesplany (część marketingowa oraz finansowa). Dokumenty mogą być przygotowane samodzielnie przez pomysłodawcę lub korzystając z naszych drobnych wskazówek. Nie wykonujemy usługi ich pisania i opracowywania. Czynimy to w szczególnych przypadkach i za odpłatnością.

Jesteśmy świadomi, że przygotowanie opisów projektów jest czasochłonne i wymaga sporej energii. Taka linia postępowania jest wynikiem oczekiwań inwestorów, poprawności biznesowej oraz pomaga w późniejszej prezentacji przed inwestorem.

Zainteresowanych pomysłodawców zapraszamy do kontaktu z nami. Udzielamy wskazówek dot. zawartości dokumentów inwestycyjnych (teasera inwestycyjnego oraz biznesplanu).