EKOSYSTEM COBINANGELS

Nasza Sieć to nie tylko proces kojarzenia inwestorów z pomysłodawcami. Wokół siebie budujemy sprzyjające otoczenie ludzi, firm i organizacji, które ułatwiają inwestowanie w projekty start up a także przyczyniają się w wybranych okolicznościach do obniżania ryzyka ich niepowodzenia.

Ekosystem CobinAngels obejmuje trzy elementy:

  • » Finansowanie
    (inwestorzy indywidualni oraz korporacyjni plus zdolność tworzenia instrumentów finansujących projekty start up)
  • » Rynki
    (dostęp poprzez indywidualnych partnerów lub podmioty do rynków lokalnych i globalnych oraz ich otwieranie pod uruchamiane projekty start up)
  • » Technologie
    (dostęp poprzez ekspertów branżowych lub wyspecjalizowane podmioty do globalnych projektów technologicznych oraz ludzi zdolnych budować projekty biznesowe)

Do każdego w/w obszaru dedykowany jest oddzielny doradca wchodzący w skład Rady CobinAngels, gwarantujący wysoką jakość i skuteczność podejmowanych działań.

Wierzymy, że tak zdefiniowany ekosystem sprzyja powoływaniu do życia nowych projektów strat up. Pomysłodawcy wraz z inwestorami mogą skorzystać z otoczenia CobinAngels lub samodzielnie podjąć się jego budowania.