O NAS

CobinAngels to sieć inwestorów prywatnych (Aniołów Biznesu) angażujących własnych kapitał w innowacyjne projekty będące na wczesnych etapach rozwoju tzw. start upy.

Podstawowym zadaniem Sieci jest zatem organizacja spotkań z inwestorami, na których pomysłodawcy prezentują swoje projekty start up. Najbardziej obiecujące znajdują swoich fundatorów i są powoływane do życia. W ciągu roku analizowanych jest około 18 projektów z różnych branż i sektorów gospodarki.

Ponadto Sieć CobinAngels systematycznie buduje wokół siebie sprzyjające otoczenie ludzi, firm i organizacji, które ułatwiają inwestowanie w projekty start up oraz przyczyniając się w wybranych okolicznościach do obniżenia ryzyka ich niepowodzenia. Tym samym stajemy się realnymi partnerami biznesowymi w licznych przedsięwzięciach ma poziomie lokalnym i globalnym.

Sieć angażuje się aktywnie w działania na rzecz obu stron. Z jednej dbamy o solidne przygotowanie pomysłodawcy na spotkanie w inwestorem a z drugiej dostarczamy Aniołom Biznesu projekty o wysokim potencjale wzrostu.

Sieć CobinAngels to synergia potencjału ludzi, zdarzeń i patrzenia na biznes z szerokiej perspektywy.