PROJEKTY

Start up

Projekty start up mogą być w czterech następujących fazach rozwoju:

  • 1) nie ma prototypu / modelu / usługi / produktu i dopiero trwają pracę nad tym
  • 2) jest prototyp / model / usługa / produkt i trwają prace nad finalną wersją
  • 3) jest już finalna wersja i istnieje dopiero potrzeba wprowadzenia na rynek
  • 4) rozpoczęto już wprowadzanie na rynek lokalny lub globalny

CobinAngels preferuje projekty będące w fazie 3 i 4. Pozostałe są brane pod uwagę w drodze indywidualnej analizy sytuacji.

Branże

Nasza sieć interesuje się projektami wywodzących się z branż:

  • » technologia (elektronika, ochrona zdrowia, środowisko, energia, tworzywa, chemikalia, cleantech)
  • » telekomunikacja (technologie mobilne, elearning, mhealth, transmisja danych)
  • » inżynieria (lotnictwo, automotive, górnictwo, gaz)
  • » farmacja (farmaceutyki, biotechnologie, odżywki, suplementy)
  • » IT (software, hardware, usługi)

a także tradycyjne obszary rynku z wysokim potencjałem wzrostu.

Zasięg geograficzny

W ramach Sieci organizujemy projekty z krajów UE, USA, Chin, Indii, Korei Południowej, Brazylii, Izraela, Arabii Saudyjskiej i innych lokalizacji.

Liczba projektów

CobinAngels prezentuje inwestorom min. 18 projektów rocznie. Za organizacje projektów odpowiadają Doradcy ds. Technologii i Projektów, zasiadający w Radzie Sieci.

Stopa zwrotu i wysokość kapitału

Inwestorzy angażują swój kapitał i czas w projekty o stopie zwrotu na poziomie 20% – 30% w skali roku, o wartości między 100 000 – 2 000 000 PLN. Projekty wymagające niższego / wyższego kapitału są brane pod uwagę w drodze indywidualnej analizy.