Wartość dodana Pomysłodawcy projektu

W procesie oceny projektów inwestycyjnych, szczególnie te będące we wcześniejszej fazie rozwoju, warto wziąć pod uwagę nie tylko poprawnie opisany biznesplan czy elegancki teaser inwestycyjny. CobinAngels kwalifikując projekty na sesje inwestycyjne bierze pod uwagę dodatkowe, bardzo ważne kryterium odnoszące się do zdolności oddziaływania Pomysłodawców projektu inwestycyjnego na otoczenie biznesowe. Mówiąc wprost szukamy odpowiedzi na pytanie jakie są realne możliwości kreacji zdarzeń, okoliczności i warunków sprzyjających samemu projektowi oraz jego założeniom.
Co kryje się pod tym zagadnieniem?
Będą to m.in. posiadane przez Pomysłodawcę projektu w czasie rzeczywistym:

  1. 1. Strategiczne kontakty, dostęp do informacji, ponad przeciętna wiedza
  2. 2. Pozycja w środowisku biznesowym, branżowym, sprzyjające środowisko
  3. 3. Znajomość mechanizmów zdarzeń i głównych kreatorów biznesowych
  4. 4. Szybkość i wartość zainicjowania kluczowych zdarzeń wokół projektu
  5. 5. Elastyczność, dynamika, refleks, modyfikacja działań, świadomość rytmu zmian otoczenia
  6. 6. Możliwości rozwoju w czasie dodatkowych zasobów zwiększających szansę projektu

Warto postarać się o organizację tych kompetencji i zaprezentować je w dokumentach czy spotkaniu z inwestorem. Podnoszą bowiem ocenę projektu, staje się on bardziej wiarygodny, zrozumiały i przymawiający do wyobraźni.
Jeśli w danym momencie Pomysłodawca nie dysponuje w pełni w/w zapleczem a projekt ma wysoki potencjał to w szczególnych wypadkach CobinAngels może wykorzystując swój ekosystem, „zmontować” zasoby, które podniosą zdolność generowania sprzyjających zdarzeń projektowi.

Zespół CA